Årsmøter

Årsmøter

Årsmøtet er Hobøl Drills høyeste myndighet.

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.