Årsmøte 2022

Årsmøte 2022


Styret i Indre Østfold Drillklubb ønsker medlemmer og foreldre/foresatte velkommen til årsmøte, tirsdag 1. mars 2022 kl 1800 på videokonferanseløsningen Zoom.

 

Dagsorden:

 • Konstituering
 • Åpning
  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden/saksliste
  • Valg av møteledelse
  • Valg av referent
  • Valg av protokollunderskrivere
 • Godkjenning av årsmelding og  regnskap
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Saker fremmet av drilltroppens styre og medlemmer
  • Plan og budsjett, herunder medlemskontingent
  • Styrets forslag til budsjett for 2022
  • Styrets forslag til kontingent for 2022
 • Valg, i henhold til vedtekter og lovnorm:
  • Styrets leder for 2 år. Denne må ha fylt 18 år.
  • Nestleder for 2 år (motsatt år som for styrets leder)
  • Kasserer for 2 år
  • Styremedlemmer (minimum to ihht §9)
  • Én på valg for 2 år og to for 1 år
  • To revisorer/kontrollkomite for 1 år
  • Troppsledere (minimum to)
  • Tre medlemmer i valgkomiteen
  • Leder for valgkomiteen velges særskiltÅrsmelding for 2021, som inneholder regnskap for 2021 og budsjett for 2022 finner du her.


Her er link til Årsmøtet på Zoom (klikk her)