Kontingent

Kontingent

Kontingent i Indre Østfold Drill er:

Del 1: kr 1.100,- pr utøver pr halvår.

Del 2: kr 1.250,- pr familie pr halvår (kr 0,- første halvår)


Del 1 faktureres hvert halvår. Det gis søskenmoderasjon for del 1, med kr 250,- pr barn pr halvår utover ett medlem.

 

Del 2 av kontingenten kan dekkes gjennom dugnadsarbeid.

Det kan avtales at denne delen også betales, fortrinnsvis sammen med annen kontingent.


Del 2 av kontingenten gjelder ikke i nye medlemmers første halvår i drilltroppen.

Når Del 2 er dekket gjennom dugnadsarbeid kan man velge å ta ytterligere dugnader for å spare penger på egen turkonto. Av denne inntjeningen går 80% til turkonto og 20% til drilltroppen.

 

Det kan avtales trekk fra turkonto for å dekke utgifter til turer, seminarer, kontingent og utstyr som benyttes ifm drilltroppen.

Pris for treningshelg med overnatting er kr 250,- pr medlem, øvrige dags- og helgetreninger inngår i medlemskontingenten.

Styret i Indre Østfold Drill vedtar retningslinjer for all type dugnadsarbeid, herunder regler for godtgjøring til den enkeltes turkonto.

Det er anledning til å få fritak fra dugnadsarbeid med grunn i helsemessige årsaker. Fritak avgjøres av styret etter søknad. Styret kan stille som vilkår for fritak at det utføres annet arbeid for drillen for eksempel ved seminarer

 

Nye utøvere som velger å fortsette etter den første måneden binder seg til å fortsette som medlemmer ut skoleåret. Årsaken til at det ikke gis mulighet til å slutte midt i året, er at det ødelegger for andre i drilltroppen (koreografi, formasjoner osv.), endring i antall i troppen skaper støy ifm undervisningen og fordi det bestilles kostymer og/eller uniformer til medlemmer i Indre Østfold Drill.

 

Dersom turkontoen har positiv saldo når et medlem slutter kan beløpet utbetales, begrenset oppad til kr 4.000,-

Ønske om utbetaling fra turkonto må meldes klubben i forbindelse med utmelding, senest innen regnskapsårets slutt.

 

Drillere som skal ha solo og/eller duett holder sine egne kostymer, men disse skal godkjennes av instruktør før innkjøp/sying.