Dugnad

Dugnad


Deler av kontingenten til Indre Østfold Drillkubb kan betales ved dugnadsarbeid.

Les mer om kontingent her.

 

Det kan avtales trekk fra turkonto for å dekke utgifter til turer, seminarer, kontingent og utstyr som benyttes ifm drilltroppen.


Dersom turkontoen har positiv saldo når et medlem slutter kan beløpet utbetales, begrenset oppad til kr 4.000,-


Ønske om utbetaling fra turkonto må meldes klubben i forbindelse med utmelding, senest innen regnskapsårets slutt.


Ta gjerne kontakt, send epost til dugnad@iodk.no

Kakesalg


Vi tilbyr muligheten til å selge kakebokser fra Nordkak AS. Kakesalg initieres etter behov som avklares på foreldremøtene eller hvis det kommer ønsker fra foreldrene utenom foreldremøter.


Hele gevinsten av kakesalget går til turkontoen.


Salget gjøres via Vipps slik at det ikke er nødvendig å håndtere kontanter.