Årsmøte 2023

Årsmøte 2023


Styret i Indre Østfold Drillklubb ønsker medlemmer og foreldre/foresatte velkommen til årsmøte, onsdag 1. mars 2023 kl 1800 i sosialrommet i Knapstadhallen.

 

Dagsorden:

 • Konstituering
 • Åpning
  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden/saksliste
  • Valg av møteledelse
  • Valg av referent
  • Valg av protokollunderskrivere
 • Godkjenning av årsmelding og  regnskap
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Saker fremmet av drilltroppens styre og medlemmer
  • Plan og budsjett, herunder medlemskontingent
  • Styrets forslag til budsjett for 2023
  • Styrets forslag til kontingent for 2023
 • Valg, i henhold til vedtekter og lovnorm:
  • Styrets leder for 2 år. Denne må ha fylt 18 år.
  • Nestleder for 2 år (motsatt år som for styrets leder)
  • Kasserer for 2 år
  • Styremedlemmer (minimum to ihht §9)
  • To revisorer/kontrollkomite for 1 år
  • ValgkomiteenÅrsmelding for 2022, som inneholder regnskap for 2022 og budsjett for 2023 finner du her.


 

Årsmelding 2022


Her vil det komme linker til årsmøtepapirer når de blir klare, senest 14 dager før årsmøtet.


Valgkomiteens innstilling


Resultat 2022


Balanse 2022


Forslag til budsjett 2023


Signerte dokumenter etter årsmøtet 2023:

- Fremmøteprotokoll

- Årsmelding

- Regnskap 2022 Budsjett 2023

- Årsmøteprotokoll