Årsmøte 2021

Årsmøte 2021


Styret i Indre Østfold Drillklubb ønsker medlemmer og foreldre/foresatte velkommen til årsmøte, torsdag 18. mars 2021 kl 1800 på videokonferanseløsningen Zoom.

 

Dagsorden:

 • Konstituering
 • Åpning
  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden/saksliste
  • Valg av møteledelse
  • Valg av referent
  • Valg av protokollunderskrivere
 • Godkjenning av årsmelding og  regnskap
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Saker fremmet av drilltroppens styre og medlemmer
  • Plan og budsjett, herunder medlemskontingent
  • Styrets forslag til budsjett for 2021
  • Styrets forslag til kontingent for 2021
 • Valg, i henhold til vedtekter og lovnorm:
  • Styrets leder for 2 år. Denne må ha fylt 18 år.
  • Nestleder for 2 år (motsatt år som for styrets leder)
  • Kasserer for 2 år
  • Styremedlemmer (minimum to ihht §9)
  • Én på valg for 2 år og to for 1 år
  • To revisorer/kontrollkomite for 1 år
  • Troppsledere (minimum to)
  • Tre medlemmer i valgkomiteen
  • Leder for valgkomiteen velges særskilt


Det er ikke mottatt forslag til saker for behandling på årsmøtet.

Styret anbefaler ingen endring av kontingenten.


Årsmelding for 2020, som inneholder regnskap for 2020 og budsjett for 2021 finner du her.


Her ligger link til Årsmøtet/Zoom-møtet.
 

Årsmelding 2020


Valgkomiteens innstilling


Budsjett og regnskap


Signerte dokumenter etter årsmøtet 2021: