Instruks ved tannskade

TANNSKADE

Direkte slag mot munn/tenner

En eller flere tenner løsnet

Deler av en tann er slått ut

En eller felre tenner slått ut


AKSJON

En tann som er slått ut skal oppbevares fuktig

Bit av en tann som er slått ut skal oppbevares fuktig

Tannen skal settes på plass eller oppbevares i munnen

Tannen skal ikke rengjøres


Kontakt Tannlegevakt:


Østfold tannlegevakt, lørdager/søndager mellom kl 1100-1400, tlf 69 11 77 99


Oslo offentlige tannlegevakt, spesielt for pasienter under 18 år

Tlf 22201010, døgnåpent

Hausmannsgate 10, Oslo


Ski tannlegesenter, primært for pasienter over 18 år

tlf 64852600 eller mob 94548505 (døgnåpen tlf)

Mandag-torsdag kl 0800-2100

Fredag kl 0800-1800

Lørdag, søndag og helligdag kl 0800-1600

Idrettsveien 4, Ski