Instruks ved tannskade

TANNSKADE

 • Direkte slag mot munn/tenner
 • En eller flere tenner løsnet
 • Deler av en tann er slått ut
 • En eller felre tenner slått ut


AKSJON

 • En tann som er slått ut skal oppbevares fuktig
 • Bit av en tann som er slått ut skal oppbevares fuktig
 • Tannen skal settes på plass eller oppbevares i munnen
 • Tannen skal ikke rengjøres


Kontakt Tannlegevakt:


 • Østfold tannlegevakt, lørdager/søndager mellom kl 1100-1400, tlf 69 11 77 99


 • Oslo offentlige tannlegevakt, spesielt for pasienter under 18 år
  Tlf 22201010, døgnåpent
  Hausmannsgate 10, Oslo


 • Ski tannlegesenter, primært for pasienter over 18 år
  tlf 64852600 eller mob 94548505 (døgnåpen tlf)
  Mandag-torsdag kl 0800-2100
  Fredag kl 0800-1800
  Lørdag, søndag og helligdag kl 0800-1600
  Idrettsveien 4, Ski


Les om forsikring her.