Instruks ved øyeskade

ØYESKADE

 • Direkte slag mot øyet med for eksempel drillstav/kule
 • Slag mot beinstrukturen rundt øyet


AKSJON

 • Kontakt lege umiddelbart: tlf 113
 • Legg drilleren på ryggen
 • Be drilleren holde seg i ro
 • Unngå å røre det skadde øyet
 • Ta på engangshansker
 • Dekk begge øynene med en løs gasskompress
 • Snakk med den skadede
 • Følg instruks fra lege/AMK (113)


FOVENTEDE TILSTANDER

 • Øyet blir lammet
 • Drilleren klarer ikke å bevege øyet
 • Blødninger på øyet
 • Blåmerker rundt øyet
 • Svie/verking