Instruks ved øyeskade

ØYESKADE

Direkte slag mot øyet med for eksempel drillstav/kule

Slag mot beinstrukturen rundt øyet


AKSJON

Kontakt lege umiddelbart: tlf 113

Legg drilleren på ryggen

Be drilleren holde seg i ro

Unngå å røre det skadde øyet

Ta på engangshansker

Dekk begge øynene med en løs gasskompress

Snakk med den skadede

Følg instruks fra lege/AMK (113)


FOVENTEDE TILSTANDER

Øyet blir lammet

Drilleren klarer ikke å bevege øyet

Blødninger på øyet

Blåmerker rundt øyet

Svie/verking