Årsmøte 2024

Årsmøte 2024


Styret i Indre Østfold Drillklubb ønsker medlemmer og foreldre/foresatte velkommen til årsmøte, onsdag 13. mars 2023 kl 1800 i sosialrommet i Knapstadhallen.

 

Dagsorden:

 • Konstituering
 • Åpning
  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden/saksliste
  • Valg av møteledelse
  • Valg av referent
  • Valg av protokollunderskrivere
 • Godkjenning av årsmelding og  regnskap
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Saker fremmet av drilltroppens styre og medlemmer
  • Plan og budsjett, herunder medlemskontingent
  • Styrets forslag til budsjett for 2024
  • Styrets forslag til kontingent for 2024
 • Valg, i henhold til vedtekter og lovnorm:
  • Styrets leder for 2 år. Denne må ha fylt 18 år.
  • Nestleder for 2 år (motsatt år som for styrets leder)
  • Styremedlemmer (minimum to ihht §9)
  • Kontrollkomite for 1 år
  • Valgkomite for 1 år



Årsmelding for 2023, som inneholder regnskap for 2023 og budsjett for 2024 finner du her.






 

Her vil det komme linker til årsmøtepapirer når de blir klare, senest 14 dager før årsmøtet.


Årsmelding 2023


Resultat 2023


Balanse 2023


Forslag til budsjett 2024


Valgkomiteens innstilling


Signerte dokumenter etter årsmøtet 2024:

- Fremmøteprotokoll

- Årsmelding

- Regnskap 2023 Budsjett 2024

- Årsmøteprotokoll