Om oss

Drilldans er en flott idrett!


Tradisjonelt blir drillerne forbundet med 17. mai toget og skolekorpset, men drilldans er mye mer. Enkelt forklart er drilldans en kombinasjon av dans og tekniske øvelser med drillstav.  I tillegg til dans har drill flere likhetstrekk med turn og kampsport.


Med trygge og gode rammer har vi skapt et godt drillmiljø i Hobøl. Vi tar idretten på alvor og tilrettelegger for utøverne på best mulig måte. Prestasjoner på konkurranser motiverer til trening, utvikling og mestring.


Indre Østfold Drills intensjoner:


Treningsglede

Vi skal dyrke samholdet, de trygge rammene og det gode drillmiljøet vi allerede har. Vi har en kultur der det er naturlig at drillerne støtter og hjelper hverandre i motgang og der vi feirer og motiveres av hverandres prestasjoner. Vi skal ta til oss gode erfaringer, kunnskap og engasjement fra nye medlemmer, instruktører og ildsjeler.


Drillerne i fokus

Drillklubben skal drives på utøvernes premisser og skal stadig videreutvikles til det beste for drillerne. Å tilrettelegge for deltakelse på kurs og konkurranser, hente inspirasjon og kunnskap fra andre idretter, samarbeide med andre klubber og delta aktivt i utviklingen av drillidretten i Norge er eksempler på hva vi legger i dette.


Tilrettelagt trening

Drillerne skal ivaretas av utdannede instruktører, voksne troppsledere og tillitsvalgte. Vi skal jobbe aktivt for å skaffe nødvendig tilgang til idrettshall og riktig treningsutstyr. Skadeforebygging som for eksempel instruktørkurs, fokus på riktig grunnteknikk, styrketrening, riktig skotøy og utstyr skal prioriteres. Vi skal finne en god balanse mellom fellestreninger og trening i mindre grupper i nærmiljøet.


Fremme drillidretten

Drillernes treningsinnsats, mestring og prestasjoner skal respekteres. Indre Østfold Drill skal skape arenaer for å vise utøvernes prestasjoner og for å fremme drillidretten. Vi vil gjerne ta vare på tradisjoner og delta med paradedrill i 17. mai-tog i samarbeid med skolekorps, men Indre Østfold Drill tar avstand fra at drillere skal oppfattes som staffasje foran korpsmusikken, Indre Østfold drill støtter kampanjer som #ikketilpynt. Drillerne skal motiveres til utvikling og forbedring gjennom å tilby arenaer for prestasjoner og konkurranse.


Godt spenn og fordeling

Indre Østfold Drill skal ha flere drillere i alle aldre og nivå, på denne måten sikres fleksibilitet og kontinuitet. Fleksibilitet fordi vi lettere kan tilby duett- og troppsprogram i forhold til individuelt ambisjonsnivå. Robuste tropper gjør at vi beholder kontinuiteten og bevarer tropper på alle alderstrinn og nivåer. Unge drillere skal ha tydelige og gode forbilder i klubben, erfarne drillere skal bli gitt mulighet til å dele sin kunnskap blant annet som instruktører. Det er ingen øvre aldersgrense i Indre Østfold Drill, vi skal tilrettelegge for seniordrillere og oppfordre drillere som har vært utenfor idretten en periode til å komme tilbake.


Les mer!


Lyst til å bli med?