Årsmøte 2020

Årsmøte 2020


Styret i Indre Østfold Drillklubb ønsker medlemmer og foreldre/foresatte velkommen til årsmøte, torsdag 27. februar 2020 kl 1800 i håndarbeidssalen på Knapstad ungdomsskole.

 

Dagsorden:

 • Konstituering
 • Åpning
  • Navneopprop
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden/saksliste
  • Valg av møteledelse
  • Valg av referent
  • Valg av protokollunderskrivere
 • Godkjenning av årsmelding og  regnskap
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Saker fremmet av drilltroppens styre og medlemmer
  • Plan og budsjett, herunder medlemskontingent
  • Styrets forslag til budsjett for 2020
  • Styrets forslag til kontingent for 2020
 • Valg, i henhold til vedtekter og lovnorm:
  • Styrets leder for 2 år. Denne må ha fylt 18 år.
  • Nestleder for 2 år (motsatt år som for styrets leder)
  • Kasserer for 2 år
  • Styremedlemmer (minimum to ihht §9)
  • Én på valg for 2 år og to for 1 år
  • To revisorer/kontrollkomite for 1 år
  • Troppsledere (minimum to)
  • Tre medlemmer i valgkomiteen
  • Leder for valgkomiteen velges særskilt


Det er ikke mottatt forslag til saker for behandling på årsmøtet.


Årsmelding for 2019, som inneholder regnskap for 2019 og budsjett for 2020 finner du her.


Styret anbefaler ingen endring av kontingenten.