Ekstraordinært årsmøte 2017

Ekstraordinært Årsmøte 2017


Styret i Hobøl Drill ønsker medlemmer og foreldre/foresatte velkommen til ekstraordinært  årsmøte, tirsdag 7. november 2017 kl 1900 i håndarbeidssalen på Knapstad barne- og ungdomsskole.

 

Dagsorden:

Konstituering og åpning

Navneopprop

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av dagsorden/saksliste

Valg av møteledelse

Valg av referent

Valg av protokollunderskrivere

Saksfremleg fra styret:

Endring av navn til Indre Østfold Drillklubb

Avslutning