Årsmøte 2019

Årsmøte 2019


Styret i Indre Østfold Drillklubb ønsker medlemmer og foreldre/foresatte velkommen til årsmøte, torsdag 28. februar 2019 kl 1800 i håndarbeidssalen på Knapstad ungdomsskole.

 

Dagsorden:

 • Konstituering
 • Åpning
 • Navneopprop
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av dagsorden/saksliste
 • Valg av møteledelse
 • Valg av referent
 • Valg av protokollunderskrivere
 • Godkjenning av årsmelding og  regnskap
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Saker fremmet av drilltroppens styre og medlemmer
 • Plan og budsjett, herunder medlemskontingent
 • Styrets forslag til budsjett for 2019
 • Styrets forslag til kontingent for 2019
 • Valg, i henhold til vedtekter og lovnorm:
 • Styrets leder for 2 år. Denne må ha fylt 18 år.
 • Nestleder for 2 år (motsatt år som for styrets leder)
 • Kasserer for 2 år
 • Styremedlemmer (minimum to ihht §9)
 • Én på valg for 2 år og to for 1 år
 • To revisorer/kontrollkomite for 1 år
 • Troppsledere (minimum to)
 • Tre medlemmer i valgkomiteen
 • Leder for valgkomiteen velges særskilt


Dokumenter til årsmøtet er gjort tilgjengelig to uker før årsmøtet.


Styret i Indre Østfold Drillklubb har ikke mottatt forslag som skal behandles på årsmøtet innen fristen (to uker før årsmøtet).


Styret i Indre Østfold Drillklubb har ikke forslag til endring av kontingent.