Årsmøte 2018

Årsmøte 2018


Styret i Indre Østfold Drillklubb ønsker medlemmer og foreldre/foresatte velkommen til årsmøte, tirsdag 13. mars 2018 kl 1800 i håndarbeidssalen på Knapstad ungdomsskole.

 

Dagsorden:

Konstituering

Åpning

Navneopprop

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av dagsorden/saksliste

Valg av møteledelse

Valg av referent

Valg av protokollunderskrivere

Godkjenning av årsmelding og  regnskap

Årsmelding

Regnskap

Saker fremmet av drilltroppens styre og medlemmer

Plan og budsjett, herunder medlemskontingent

Styrets forslag til budsjett for 2018

Styrets forslag til kontingent for 2018

Valg

Styrets leder for 2 år. Denne må ha fylt 18 år.

Nestleder for 2 år (motsatt år som for styrets leder)

Kasserer for 2 år

Styremedlemmer (minimum to ihht §9)

Én på valg for 2 år og to for 1 år

To revisorer/kontrollkomite for 1 år

Troppsledere (minimum to)

Tre medlemmer i valgkomiteen

Leder for valgkomiteen velges særskilt


Dokumenter til årsmøtet ligger i menyen til høyre.