Årsmøte 2017

Årsmøte 2017


Styret i Hobøl Drill ønsker medlemmer og foreldre/foresatte velkommen til årsmøte,

tirsdag 7. mars 2017 kl 1800 i håndarbeidssalen på Knapstad barne- og ungdomsskole.

 

Dagsorden:

Konstituering

Åpning

Navneopprop

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av dagsorden/saksliste

Valg av møteledelse

Valg av referent

Valg av protokollunderskrivere

Godkjenning av årsmelding og  regnskap

Årsmelding

Regnskap

Saker fremmet av drilltroppens styre og medlemmer

Plan og budsjett, herunder medlemskontingent

Styrets forslag til budsjett for 2017

Styrets forslag til kontingent for 2017

Valg

Styrets leder for 2 år. Denne må ha fylt 18 år.

Nestleder for 2 år (motsatt år som for styrets leder)

Kasserer for 2 år

Styremedlemmer (minimum to ihht §9)

Én på valg for 2 år og to for 1 år

To revisorer/kontrollkomite for 1 år

Troppsledere (minimum to)

Tre medlemmer i valgkomiteen

Leder for valgkomiteen velges særskilt

 

Alle medlemmer (eventuelt foreldre og foresatte i henhold til vedtektenes §8.3) er velkomne til å foreslå saker til årsmøtet. Forslag sendes på epost til arild@hoboldrill.no eller som post til Hobøl Drill, Haugenveien 27, 1823 Knapstad senest to uker før årsmøtet.