Årsmøte 2015

Årsmøte 2015


Styret i Hobøl Drill ønsker medlemmer og foreldre/foresatte velkommen til årsmøte,

torsdag 26. februar 2015 kl 1800 i håndarbeidssalen på Knapstad barne- og ungdomsskole.

 

Dagsorden:

Konstituering

Åpning

Navneopprop

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av dagsorden/saksliste

Valg av møteledelse

Valg av referenter

Valg av protokollunderskrivere

Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap

Årsmelding

Regnskap

Saker fremmet av drilltroppens styre og medlemmer

Innmelding i Norges Idrettsforbund (NIF), Norges Danseforbund

Vedtektsendringer i forbindelse med innmelding i NIF

Plan og budsjett, herunder medlemskontingent

Styrets forslag til budsjett for 2015

Styrets forslag til kontingent for 2015

Terminliste 2015/2016

Valg

Styrets leder for 2 år. Denne må ha fylt 18 år.

Nestleder for 2 år (motsatt år som for styrets leder)

Kasserer for 2 år

Styremedlemmer (minimum to ihht §9)

Én på valg for 2 år og to for 1 år

To revisorer/kontrollkomite for 1 år

Troppsledere (minimum to)

Tre medlemmer i valgkomiteen

Leder for valgkomiteen velges særskilt

 

Alle medlemmer (eventuelt foreldre og foresatte i henhold til vedtektenes §8.3) er velkomne til å foreslå saker til årsmøtet. Forslag sendes på epost til arild@hoboldrill.no eller som post til Hobøl Drill, Haugenveien 27, 1823 Knapstad senest to uker før årsmøtet.